Werkwijze

Stap 1: Intake

De intake kan telefonisch, per mail of tijdens een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

 

Je vult de intake vragenlijst in en stuurt deze per mail naar mij op.

Ik analyseer de antwoorden en kijk of er aanleiding is om aan reflexproblematiek te denken.

Daarna overleg ik met je om eventuele antwoorden te verduidelijken en de uitslag te bespreken. Als ik verwacht dat er mogelijk sprake is van reflexproblematiek, kunnen we een afspraak maken voor een uitgebreid reflexonderzoek.

 

Stap 2: Uitgebreid reflexonderzoek.

Dit onderzoek vindt bij je thuis plaats.

Allereerst maak ik kennis met je kind. Ik vraag aan je kind hoe het thuis en op school gaat. Vervolgens geef ik je kind uitleg wat het bij mijn onderzoek kan verwachten. De duur van het onderzoek is circa 2-3 uur. Ik doe een serie bewegingsproefjes om te kijken hoe het gesteld is met het evenwicht en de balans. Vervolgens test ik verschillende reflexen en onderzoek de (samen) werking van de ogen en de oren. Ook vraag ik je kind een aantal symbolen na te tekenen. Ik vind het belangrijk dat één of beide ouders bij het onderzoek aanwezig zijn. Op die manier kan ik je tijdens het onderzoek uitleg geven over wat ik zie, zodat je bij vervolgonderzoeken ook het eventuele verschil met het eerste onderzoek kunt zien.

Stap 3: Bespreking van de resultaten van het reflexonderzoek en uitleg van het reflexintegratie- oefenprogramma.

Deze bespreking vindt ook bij je thuis plaats.

We bespreken de resultaten van het reflexonderzoek. Ik leg uit welke reflexen niet voldoende zijn geremd en hoe die reflexen samen hangen met de problematiek van je kind. Ik leg uit hoe het reflex-integratieprogramma er voor jouw kind uit gaat zien en wat er dan van jou en je kind verwacht wordt. Als je denkt dat jullie het programma uit kunnen voeren, geef ik uitleg over de eerste oefening. Je ontvangt een beschrijving van de oefening op papier en vervolgens doe ik de oefening eerst met je kind voor. Daarna doe je zelf de oefening met je kind, waarbij ik kijk of één en ander uitgevoerd wordt zoals bedoeld.

Stap 4: Uitvoering van het oefenprogramma.

Het oefenprogramma bestaat uit één of meerdere bewegingsoefeningen die het kind in de meeste gevallen zelfstandig kan uitvoeren. Bij een aantal oefeningen is het nodig dat iemand het kind tijdens de oefening bepaalde sensorische prikkels (aantikken) geeft. De bewegingsoefeningen moeten dagelijks uitgevoerd worden en vragen een tijdsbesteding van maximaal 5 tot 10 minuten per dag.

 

Je laat je kind de oefeningen uitvoeren zoals afgesproken. Na ca. twee weken hebben we telefonisch contact om de voortgang te bespreken. Heb je eerder vragen, dan kun je me natuurlijk altijd even bellen, appen of mailen. Afhankelijk van de voortgang vindt er na 6-8 weken een herhalingsonderzoek plaats, waarbij vooral gekeken wordt naar de ontwikkeling van de reflexen waar de oefeningen specifiek op gericht waren. Dit herhalingsonderzoek vindt weer bij je thuis plaats. Afhankelijk van de resultaten wordt het oefenprogramma aangepast of uitgebreid. De duur van het totale oefenprogramma ligt tussen de 12 en 18 maanden, afhankelijk van de behaalde resultaten.