Tarieven:

Intake dwz uitwerken antwoorden vragenlijst en gesprek over de problematiek en de mogelijke effecten van reflex therapie:  gratis         

1e bezoek: Uitgebreid reflexonderzoek:  160 Euro  Inclusief analyse reflexprofiel en observatieverslag

2e bezoek: Bespreken observatie en uitleggen eerste oefenprogramma:  110 Euro. Dit is inclusief de telefonische contacten over de voortgang.

3e en volgende bezoeken: Herhalingsonderzoeken inclusief aanpassen oefenprogramma  75 Euro  inclusief telefonische contacten voortgang

Reistijd-kosten tot 20 km kosteloos

Deze diensten  zijn vrijgesteld van BTW.

15-8-2020