Tarieven:

 

Intake dwz uitwerken antwoorden vragenlijst en gesprek over de problematiek en de mogelijke effecten van reflex therapie:  gratis         

1e bezoek: Uitgebreid reflexonderzoek160 Euro .

2e bezoek: Bespreken observatie en uitleggen eerste oefenprogramma:  110 EuroInclusief analyse reflexprofiel en observatieverslag. In de meeste gevallen worden het 1e en 2e bezoek gecombineerd. De prijs is dan 75 Euro. Het observatieverslag wordt dan later opgestuurd.

3e en volgende bezoeken: Herhalingsonderzoeken inclusief aanpassen oefenprogramma  75 Euro. 

Alle prijzen zijn inclusief telefonische- of mail contacten over de voortgang.

Reistijd-kosten tot 20 km kosteloos

Deze diensten  zijn vrijgesteld van BTW.

6-1-20