Graag willen wij delen hoe enthousiast we zijn over de reflexintegratie therapie die onze zoon krijgt bij Tjitske de Jong. In 2020 kwamen we via een collega in aanraking met Tjitske en de reflexintegratie therapie. We hadden nog nooit van deze therapie gehoord. We zijn op internet meer informatie gaan zoeken om te kijken of dit iets voor onze zoon (8jaar) zou kunnen betekenen.

Onze zoon liep namelijk al jaren tegen concentratieproblemen en motorische onhandigheid aan. Hij kon niet stil zitten en had enorm gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor hij regelmatig woede-uitbarstingen had op school en thuis. Zijn resultaten op school lieten ons niet zien wat hij volgens ons wel in zijn mars had. Toen wij lazen over reflexintegratie therapie viel onze mond open. Dit was precies waar wij naar op zoek waren. Een mogelijke oplossing zonder dat onze zoon een ‘labeltje’ zou krijgen.

We zijn zonder verwachtingen gestart. Tjitske liet ons zien welke reflexen er bij onze zoon niet goed geremd of ontwikkeld waren. De oefeningen die hij moest doen, leken in eerste instantie een beetje raar. Maar we dachten dat het in ieder geval geen kwaad kon doen. Dus: ‘baat het niet ,dan schaadt het niet’.
Tjitske kwam elke twee maanden terug om met herhalingsonderzoeken te controleren of de oefeningen het gewenste effect hadden op de reflexen. Na verloop van tijd zagen we die reflexen inderdaad veranderen. Maar veel belangrijker voor ons; we merkten dat het gedrag van onze zoon veranderde. Hij was minder vaak boos en zijn handschrift verbeterde. Hij kon beter vertellen wat hem dwars zat en was veel minder onrustig.

Om zeker te zijn en op advies van school zijn we naast de reflextherapie nog een traject gestart via Accare. Het was fantastisch dat de onderzoeker aan ons bevestigde dat wij volgens hen op de goede weg zijn en wij het niet moesten zoeken in het autisme spectrum, adhd, add, zoals wel eens werd gesuggereerd.

Naast de therapie, heeft Tjitske ons veel praktische tips gegeven over hoe we in de thuissituatie beter met onze zoon om kunnen gaan. Daarnaast is ze mee naar school geweest om uit te leggen wat de therapie inhoudt en om de leerkrachten tips te geven De voorbeelden die Tjitske noemde van gedrag van kinderen met reflexproblemen, herkenden de leerkrachten wel bij veel meer kinderen! De verbazing op hun gezichten was heerlijk om te zien.

Zouden dergelijke reflex/gedragsproblemen zo makkelijk op te lossen zijn?
Wij kunnen jullie nu al antwoord geven: Onze zoon is nu ruim 9 maanden met verschillende oefeningen bezig. We zijn er nog niet, maar nu al hebben wij een gelukkiger kind en ook ons gezin merkt dit zienderogen.

 

In april 2021 las ik in de krant een artikel over reflex-integratie therapie. Toen ik dat las, dacht ik meteen aan mijn jongste zoon J. Ik zag namelijk veel overeenkomsten met hem in de beschrijving van de problemen die kinderen met reflex-integratie problematiek ondervinden. J. had problemen op de basisschool met concentreren en de taalontwikkeling in lezen en spelling ging erg moeizaam. Daarnaast werd J. steeds bozer en verdrietiger op school. Hierdoor wisten de leerkrachten niet zo goed hoe ze hiermee om moesten gaan. Ook in de thuissituatie had J. conflicten met ons en zijn broer. Hij werd snel boos en het duurde lang voordat hij weer uit die boosheid kon komen.

In juli 2021 nam ik contact op met Tjitske de Jong en we maakten een afspraak voor intake. Tijdens de intake stelde Tjitske allemaal vragen over de ontwikkeling van Jorn. Vervolgens moest Jorn bij het eerste onderzoek allerlei bewegingstesten doen om te kijken welke reflexen er wel of niet actief waren en in welke mate. Tjitske vertelde me tijdens dat onderzoek steeds waar ik op moest letten en wat dat betekende op het gebied van de ontwikkeling van de reflexen. Daarbij maakte zij duidelijk op welke manier die ontwikkeling samenhing met de problematiek van J.

Na het onderzoek legde Tjitske de oefening uit die J. de komende weken moest doen. Het was een simpele bewegingsoefening die J. iedere dag één keer moest doen. Het ging erg goed met de vooruitgang van J. en hij kreeg elke 8 weken weer andere oefeningen om het laten verdwijnen van de ongewenste reflexen en de ontwikkeling van gewenste reflexen te bevorderen. In de loop van het behandeltraject is Tjitske op de basisschool langs geweest en heeft toen met de leerkrachten op school gesproken over wat zij van het behandeltraject konden verwachten en hoe zij J. konden helpen in dit proces. Tijdens de herhalingsonderzoeken was er altijd even tijd voor een praatje en kon Tjitske ons ook adviezen geven over hoe het beste om te gaan met J. Door haar uitleg over het gedrag van J., konden wij hem beter begrijpen. Dit heeft ook bijgedragen aan de verbetering van het gedrag van J. in de thuissituatie.

 Om iedere avond de motivatie te vinden viel niet altijd mee. Zeker wanneer hij het ook druk had met zijn favoriete sport voetbal. Maar gelukkig waren de oefeningen niet heel lang en konden we hem steeds motiveren. J. had echter een goede klik met Tjitske en dat maakte de hele ervaring en motivatie om door te zetten ook prettig. J. merkte verandering in concentratie en ook het lezen ging steeds beter. Ook wij als ouders merkten dat J. zijn gedrag ook veranderde en hij zijn boosheid beter onder controle kon houden.

In november 2022 waren alle reflexen van J. naar tevredenheid verdwenen of ontwikkeld. We konden met een aantal goede omgangsadviezen alleen verder. Door deze behandelingen en gesprekken met Tjitske zijn we ook tot de conclusie gekomen dat J. zich beter kon ontwikkelen op een SBO. Hier is hij na de zomer 2022 naar toe gegaan.

J. heeft door dit gehele proces meer zelfvertrouwen gekregen en is gegroeid in zijn ontwikkeling. 

Onze dank gaat dan ook uit naar de mooie  1,5 jarige samenwerking die wij met Tjitske hebben mogen doormaken. Niet alleen heeft J. veel geleerd maar wij als ouders ook.