Ik ben Tjitske de Jong, getrouwd met Henk, trotse moeder van drie inmiddels volwassen kinderen en oma van vijf kleinkinderen.

Na de intensieve periode van het opvoeden van de kinderen, ben ik gaan studeren om mezelf verder te ontwikkelen. Het functioneren van mensen in het algemeen en van kinderen in het bijzonder had altijd al mijn belangstelling. Van daaruit was de keuze voor een studie psychologie snel gemaakt. Na het behalen van mijn masteropleiding, heb ik mijn studie vervolgd met de opleiding orthopedagogiek, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een tweede mastertitel. Na de studies ben ik eerste instantie afwisselend als orthopedagoog en ambulant begeleider in het onderwijs voor kinderen met gedrags- en leerproblemen werkzaam geweest. De laatste jaren ben ik in het basisonderwijs werkzaam als intern begeleider.

Ik ben een enthousiast en positief ingesteld persoon, die altijd op zoek is naar manieren hoe dingen beter kunnen. Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik een zwak voor opgroeiende kinderen waarbij niet altijd alles van een leien dakje gaat. In mijn functie als intern begeleider heb ik regelmatig te maken met leerlingen die niet voldoende profiteren van extra inzet van leerkrachten, ouders, onderzoek en begeleiding van hulpverleners. Wat ik regelmatig hoor was: ‘Er zit veel meer in dit kind, maar het komt er niet uit!’  

Op een van de scholen waar ik gewerkt heb, bezochten een aantal leerlingen met hardnekkige problemen
een INPP reflextherapeut. Deze leerlingen lieten een verbazingwekkende afname zien van leer- en gedragsproblemen en een verbetering van het sociaal-emotioneel welzijn.

Dit heeft me ertoe gebracht me te verdiepen in de theorie en de praktijk van het INPP-reflexintegratie programma. Ik werd daar zo enthousiast over, dat ik besloten heb om zelf ook de opleiding tot reflextherapeut te volgen. In maart 2020 heb ik de opleiding afgerond en ben ik gestart met het onderzoeken van kinderen met diverse problematieken en het adviseren van verschillende oefeningen. In de contacten met ouders en kinderen, merk ik dat mijn kennis van psychologie en orthopedagogiek van grote meerwaarde is bij het werk als reflextherapeut.

 

Voor mijn praktijk heb ik de naam ‘Opaal’ gekozen. De opaal is een schitterende edelsteen die in allerlei mogelijke kleurstellingen voorkomt. 

 

De edelsteen staat voor de waarde die een kind voor zijn ouders heeft. Elk kind is  voor een ouder een edelsteen in de ring van zijn of haar leven.

 

Alle mogelijke kleurstellingen van een opaal staan voor alle mogelijke eigenschappen die een kind kan hebben. Geen enkel kind is gelijk, geen enkel kind is perfect, maar  we willen wel graag dat  zoveel mogelijk kinderen gelukkig worden.