“Mijn kind hoeft niet perfect te zijn, maar wel gelukkig”

Voor elke ouder is hun kind hun kostbaarste bezit. Ieder wil dat zijn kind gelukkig opgroeit en zich naar zijn mogelijkheden ontwikkelt. Dit gebeurt helaas lang niet altijd zonder problemen. In het basisonderwijs ondervinden kinderen vaak de eerste tegenslagen. Ze moeten zich aanpassen aan de regels van de klas en voldoen aan dat wat de leerkracht van hen vraagt. Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten een heel ander beeld van een kind hebben dan de ouders. Ouders zien dat het kind zich anders gedraagt dan voorheen. Het is vaker boos of bang, het lijkt futloos en trekt zich terug of wordt juist hyperactief. Het kind presteert minder dan ouders verwacht hadden of wordt faalangstig. Het klaagt over een ‘vol hoofd’. Het leren lezen of rekenen komt minder snel of goed op gang dan bij andere kinderen. Kortom, het kind doet heel erg zijn best maar het lukt hem of haar niet. Het heeft geen zin meer om naar school te gaan en voelt zich ongelukkig.

 

Veel voorkomende problemen zijn:

• Concentratieproblemen
• Leesproblemen
• Rekenproblemen
• Schrijfproblemen
• Geheugenproblemen
• Faalangst
• Motorische onhandigheid
• Spraakproblemen
• Emotionele problemen (angst, woedeuitbarstingen, lusteloosheid, depressiviteit)
• Problemen bij het opstarten en/of afmaken van een taak
• Niet lang stil kunnen zitten
• Problemen bij het overschrijven van het bord (traag en veel fouten)
• Niet meer naar school willen

Herken je dit?

Maak je je zorgen over je kind en herken je bovenstaande problemen? Mogelijk is er dan sprake van een neuro-motorische onrijpheid.

Neem contact met mij op zodat wij in een gratis intake-gesprek kunnen bespreken wat er
mogelijk met je kind aan de hand is.

Als er voldoende aanwijzingen zijn voor een onrijpheid kan reflex-integratie therapie een oplossing bieden.